Disclaimer

Disclaimer


Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd.
Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop
van tijd verouderd of niet meer juist is.

Kamer ensuites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten
die worden genomen op basis van deze website. Alle intellectuele
eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal
op deze website komen uitsluitend toe aan kamer ensuites.

Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen,
mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van kamer ensuites.